Affärsmodell för hållbar tillväxt

BioGaia står på två strategiska ben – försäljning via våra distributionspartners och direktdistribution mot slutkonsument. BioGaias intäkter består huvudsakligen av försäljning av produkter inom maghälsa, som exempelvis tuggtabletter, droppar för barn med kolik samt munhälsoprodukter. Intäkterna består även av försäljning av bakteriekultur för användandet i licenstagares produkter (exempelvis modersmjölksersättning och mejeriprodukter) och till viss del royaltyintäkter för användandet av L. reuteri i licenstagares produkter. BioGaias produkter finns på fler än hundra marknader genom försäljning via nutritions- och läkemedelsföretag samt egna dotterbolag.