Peter Rothschild

Peter Rothschild

Född 1950. Styrelseordförande. Invald i styrelsen 2018. Civilekonom från Handelshögskolan Stockholm. Grundare och huvudaktieägare. Verkställande direktör 1996–2016 och koncernchef 2016–2018. Styrelseordförande för dotterbolagen BioGaia Pharma AB och MetaboGen AB samt i Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens. Även styrelseordförande för Infant Bacterial Therapeutics AB (IBT) och har styrelseuppdrag i Glycom AB, Looft Industries AB samt Allbright. Innehar genom Annwall & Rothschild Investments AB (ett med medgrundaren Jan Annwall delägt bolag) 3 703 340 A-aktier och 500 000 B-aktier.

David Dangoor

David Dangoor

Född 1949. Vice styrelseordförande. Invald i styrelsen 2003. Styrelseordförande 2007–2018. Civilekonom från Handelshögskolan
Stockholm. Marknadsförings- och PR-konsult. Vd Innoventive Partners LLC. Tidigare Executive Vice President och markn.chef Philip Morris USA och Philip Morris International. Övriga styrelseuppdrag: bl a The Feinstein Institute for Medical Research, New York City Ballet Inc, School of Creative Leadership, Berlin University, Svenskamerikanska handelskammaren (ordf 1997–2001). Innehar 1 750 000 B-aktier.

Barbro Fridén

Barbro Fridén

Född 1956. Invald som styrelseledamot i styrelsen 2023. Utbildad läkare vid Umeå universitet och specialistutbildad barnläkare. Barbro har vidare forskat vid Göteborgs universitet där hon disputerade 1999 i obstetrik & gynekologi. Haft flera olika ledande befattningar inom hälso- och sjukvården utomlands och i Sverige, bland annat som sjukvårdsdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Även styrelseledamot i Getinge, Apoteket samt Sophiahemmet. Innehar 0 aktier.

Outi Armstrong

Outi Armstrong

Född 1967. Invald som styrelseledamot i styrelsen 2023. Har en masterexamen i Agriculture Economics från Helsingfors Universitet, MBA från universitetet i Arkansas och har även studerat psykologi vid Yale Universitet. Outi har arbetat med global marknadsföring i ledande befattningar inom områden som life science, näring- och hälsa, livsmedel och jordbruk hos bland annat P&G, SGS och DSM i Schweiz. Outi är idag Vice President Strategic Marketing & Development vid Medicel, ett bolag till Halma Plc. Innehar 0 aktier.

Bénédicte Flambard

Bénédicte Flambard

Född 1973. Invald i styrelsen 2022. Har en Master of Administration från University of Bath, en filosofie doktorsexamen från National Institute of Agronomic i Frankrike samt en mastersexamen i entreprenörledarskap från Technology Economics & Management i Danmark. Har haft olika ledande befattningar inom hälso- och jordbruksföretag och därvid arbetat i ledande befattningar med bland annat läkemedel, hälsoprodukter och konsumentvaror. Bénédicte Flambard är sedan 2019 Global Head of Plant Health Business på FMC Corp. och stationerad i Danmark. Övriga styrelseuppdrag: Noscomed och Anizome. Innehar 0 aktier.

Anthon Jahreskog

Anthon Jahreskog

Född 1980. Invald i styrelsen 2015. Magisterexamen i Financial Management. Tidigare Chief Operating Officer, Fund Linked Products, Credit Suisse Investment bank, London. Övriga styrelseuppdrag: Infant Bacterial Therapeutics (IBT) AB. Innehar 1 700 aktier.

Vanessa Rothschild

Vanessa Rothschild

Född 1986. Invald i styrelsen 2020. Bachelor i internationell ekonomi och management från Università L. Bocconi i Milano samt studerat affärs- och marknadsstrategi och beslutspsykologi vid handelshögskolan HEC i Paris. Tidigare Regionansvarig säljare på BioGaia och har även arbetat som COO på Iero. Arbetat sedan 2016 på H&M i olika befattningar inom hållbarhetsområdet och är idag Group Manager för gruppen Global Sustainability, Steering och Development. Innehar 160 B-aktier.

Vesa Koskinen

Vesa Koskinen

Född 1979. Invald som styrelseledamot i styrelsen 2023. Har en masterexamen i ekonomi från Helsingfors handelshögskola. Delägare och medlem av EQTs globala hälso- och sjukvårdsteam. Styrelseledamot i BHG Group, Vitrolife, Kfzteile24 och Desotec. Tidigare uppdrag inkluderar styrelseuppdrag för Elevate, Igenomix, Musti Group, Karo Pharma, Terveystalo, Vertu, Roeser Group, Swiss Smile, VTI Technologies och Lundhags. Innehar 0 aktier.