Världsledande på probiotika

BioGaia är ett svenskt världsledande probiotikaföretag som legat i frontlinjen inom mikrobiomforskningen i mer än 30 år. BioGaia utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar.

Vi har ett omfattande forskarnätverk som gör det möjligt för oss att arbeta nära forskare världen över, för att öka förståelsen för probiotika och människans mikrobiom. Ungefär 10 procent av vår nettoomsättning investeras i forskning och utveckling i syfte att utöka vår produktportfölj ytterligare, upptäcka nya bakteriestammar och fördjupa kunskapen om probiotika.

BioGaias produkter innehåller olika stammar av mjölksyrabakterien L. reuteri (Limosilactobacillus reuteri, tidigare kallad Lactobacillus reuteri). L. reuteri är en av få bakterier som har utvecklats i symbios med människan.

På grund av detta koloniserar den naturligt, anpassar sig väl och interagerar med oss. Resultat från kliniska studier med BioGaias probiotiska stammar har publicerats i fler än 250 artiklar i vetenskapliga tidskrifter, vilka visar att de är effektiva och säkra för barn och vuxna.

BioGaia arbetar som en Lean organisation och delar av värdekedjan finns externt. Vår effektiva och diversifierade produktionskedja gör att vi kan anpassa oss till marknadens behov på ett flexibelt sätt. Vi har två typer av distribution: genom distributionspartners och genom egen distribution. Våra produkter säljs i över 100 länder genom partnerskap med nutritions- och läkemedelsföretag, medan BioGaias egen distribution sträcker sig till sex marknader.

BioGaia vill bidra till bättre hälsa i världen genom att utveckla och erbjuda kliniskt bevisade och användarvänliga probiotiska produkter.

Vill du veta mer? Kontakta oss

För investerare

BioGaias b-aktie är listad på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm, listan för medelstora bolag Läs mer

Affärsmodell

Tack vara en framgångsrik affärsmodell har BioGaia kunnat växa globalt med en liten, effektiv och snabbrörlig organisation. Läs mer

Vår mission

BioGaia ska vara den banbrytande ledaren inom probiotika­området som bidrar till bättre hälsa genom att utbilda människor och tillhandahålla probiotiska produkter för definierade indikationer. Läs mer

Distributionsnätverk

BioGaia har ett starkt nätverk av distributionspartner runt om i världen. Omkring 80 nutritions- och läkemedelsföretag säljer BioGaias produkter i mer än 100 länder. Läs mer