Långsiktiga partnerrelationer med lokala distributörer

BioGaias affärsmodell, som bygger på långsiktiga partnerrelationer med lokala distributörer, är en av företagets styrkor. Arbetssättet sticker ut i branschen och tack vare ett välutvecklat partnernätverk kan ett relativt litet bolag som BioGaia ha en global distribution som gör våra produkter tillgängliga i ett hundratal länder runt om i världen. De flesta av de omkring 80 distributörerna är läkemedels- eller andra hälsoföretag som säljer BioGaias produkter i fler än 100 länder.