Diarré

Diarré som biverkan av antibiotika, så kallad antibiotika-associerad diarré, drabbar upp till 25 procent av alla som behandlas med antibiotika. Antibiotika fungerar genom att det dödar sjukdomsframkallande bakterier i kroppen och då påverkas även de goda tarmbakterierna. Balansen i tarmfloran störs och denna störning kan finnas kvar under lång tid. Förutom diarré kan man bli illamående, få gaser och magont. Risken att drabbas av biverkningar ökar om man tar flera olika typer av antibiotika under lång tid, vid magoperationer och lång sjukhusvistelse.

Förstoppning

Förekomsten av förstoppning bland barn varierar mellan 7 och 30 procent. Många barn med förstoppning har fortsatta problem som tonåringar och vuxna och vilket gör funktionell förstoppning till ett vanligt problem även bland vuxna. Förekomsten är omkring 14 procent, vanligare bland kvinnor och äldre. Diagnosen funktionell förstoppning ges när läkaren inte kan hitta någon bakomliggande medicinsk sjukdom som förklarar symptomen.

 

Helicobacter pylori – magsårsbakterien

Helicobacter pylori (H. pylori) är en av världens vanligaste infektioner, omkring 50 procent av jordens befolkning är infekterade. I utvecklingsländer kan så många som 80 procent av befolkningen bära på bakterien, medan förekomsten i Sverige är omkring 20 procent. H. pylori kan orsaka kronisk gastrit och är starkt kopplad till utveckling av magsår och magcancer. De flesta som bär på bakterien är dock asymtomatiska, bara omkring 20 procent har symptom. Hur bakterien överförs är inte helt klarlagt, men man vet att många smittas i barndomen.