Theresa Agnew

Theresa Agnew
Verkställande direktör och koncernchef

Född 1966. Theresa har en kandidatexamen i biologi från Boston College. Anställd i företaget sedan september 2023. Tidigare Executive Consultant på Nefro Health, Global Head of OTC på GlaxoSmithKline (Haleon), dessförinnan hade hon olika ledande befattningar inom bland annat marknadsföring på Essilor och Johnson & Johnson. Innehar 0 aktier.

Alexander Kotsinas
Alexander Kotsinas
Executive Vice President och Chief Financial Officer

Född 1967. Civilingenjör teknisk fysik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stock­holm, civilekonom Handelshögskolan Stockholm. Arbetat i bolaget sedan 2019. Innehar 2 000 B-­aktier. Teckningsoptioner 33 000.

Linda Hägglund
Linda Hägglund
Vice President Marketing

Född 1973. Ekonomie magisterexamen vid Umeå Universitet. Arbetat i bolaget sedan 2020. Innehar 190 B-­aktier. Teckningsoptioner 3 000.


Sebastian Heimfors
Vice President and Chief Commercial Officer
Född 1974. Arbetat i bolaget sedan 2021. Innehar 0 aktier.

 

Ludwig Milesson
Chief Operating Officer

Född 1977. Civilingenjör i industriell ekonomi från Linköpings universitet. Anställd sedan 2021. Innehar 1250 B-aktier.
 

Marika Isberg
Angelika Kjelldorff
Vice President Human Resources

Född 1969. BsC in Human Resources, Stockholms universitet. Arbetat i bolaget sedan 2019. Innehar 5000 B­-aktier.
Gianfranco Grompone
Gianfranco Grompone
Vice President Research and Development
Född 1975. Doktorsexamen i teknik och vetenskapsbakgrund inom mikrobiologi. Arbetat i bolaget sedan 2020. Innehar 0 aktier.

Caroline Mofors
Caroline Mofors
Chief Legal Officer

Född 1972. Jur. Kand. samt Magisterexamen inom processrätt, skiljeförfarande och alternativa tvistelösningsmetoder från Universitetet Paris II Panthéon-Assas, Frankrike. Arbetat i bolaget sedan 2023. Innehar 0 aktier.