Prioriterade hållbarhetsområden

BioGaia bidrar till en bättre hälsa genom att sälja produkter med kliniskt bevisad effekt. Men hur hälsosam vår affär är handlar inte enbart om våra produkters direkta hälsoeffekter på slutkonsumenten, utan också hur produkten och vår verksamhet påverkar samhället och planeten i stort. Vi delar därför upp vårt hållbarhetsarbete i tre ben: ”hälsosamma produkter”, ”hälsosam verksamhet” och ”hälsosam planet”.