Värdeskapande för BioGaias intressenter

Korta beskrivningar av hur BioGaia arbetar och skapar värde för bolagets intressenter. Siffror från verksamhetsåret 2020.

Konsumenter

BioGaia erbjuder konsumenter probiotiska produkter som bidrar till förbättrad hälsa

 • 5 nya produkter, alla utan palmolja
 • 46 produktlanseringar på nya och befintliga marknader

 

Medarbetare

BioGaia erbjuder sina medarbetare en meningsfull och utvecklande arbetsplats där medarbetarna trivs

 • 40 % kvinnor i ledningsgruppen
 • 1,9 % sjukfrånvaro 2020 (BioGaia AB)
 • 160 medarbetare

 

Distributörer

BioGaia bygger långsiktiga relationer med distributörer och stödjer dessa inom försäljning och marknadsföring

 • 90 % har signerat uppförandekoden
 • 7 % genomsnittlig tillväxt senaste 5 åren

 

Aktieägare

Genom god riskhantering och långsiktig strategi erbjuder BioGaia en stabil värdeökning för sina aktieägare

 • 31 % rörelsemarginal

 

Leverantörer

BioGaia bidrar till utvecklingen av leverantörerna genom lång- siktiga relationer och att vara en tillförlitlig partner

 • 100 % har signerat uppförandekoden

 

Forskare

BioGaia bidrar till ökad kunskap om probiotika

 • 14 % av omsättning till forskning och utveckling
 • 214 publicerade artiklar (dec 2020)
 • 13 900 individer har deltagit i studier (dec 2020)

 

Samhället

BioGaia bidrar till samhället genom vara en god samhällsaktör och genom att erbjuda produkter som bidrar till förbättrad hälsa

 • 47,9 MSEK i skatt
 • 3,7 MSEK i välgörenhet
 • Minskade samhällskostnader för ohälsa