BioGaia-aktien

BioGaia AB´s B-aktie noterades maj 1998 på OMX Nordiska börs i Stockholm. Per den 1 januari 2012 flyttades aktierna från listan för mindre bolag till listan för medelstora bolag.

Under 2023 omsattes totalt dagligen i genomsnitt 101 737 antal aktier till ett värde av i genomsnitt 10 244 525 kronor per dag.

Antalet aktieägare var 10 908 (10 077) den 31 december 2023.

Antalet aktier i BioGaia AB uppgår till 3 703 340 A-aktier och 97 278 970 B-aktier.

Läs mer om aktien och aktuell aktiekurs på OMX Nasdaq Stockholm.

 

Analytiker

Analytiker som följer BioGaia

Carnegie, Kristofer Liljeberg
SEB, Carl Mellerby
SHB, Mattias Häggblom