Vad är taxonomi?

Taxonomi är vetenskapen om namngivning, gruppering och klassificering av levande organismer. Taxonomin för mjölksyrabakterier delas in i släkt (Limosilactobacillus), art (reuteri) och stam (DSM 17938).

 

Vad har förändrats?

Flera probiotiska mjölksyrabakterier som tidigare gått under namnet Lactobacillus har nu bytt namn. Lactobacillus reuteri heter sedan april 2020 Limosilactobacillus reuteri.

Det som nu ändrats är släktnamnet, Lactobacillus. Arter och stamnamn är desamma, liksom naturligtvis mikroorganismerna själva, inklusive deras effekter och säkerhet.

Lactobacillus taxonomi förändring

 

Lactobacillus graf antal stammar

Varför en förändring?

Den första arten av Lactobacillus namngavs redan 1901. Till en början namngavs Lactobacillus och andra släkten av mjölksyrabakterier efter deras form, färg och de kemiska reaktioner som de skapade. Under större delen av 1900-talet var antalet nyupptäckta stammar hanterbart och fram till 1980 hade endast 36 stammar av Lactobacillus identifierats.

Men utvecklad teknik, såsom DNA- och genomsekvensering, har möjliggjort upptäckter av nya stammar av bakterier. Den snabba utvecklingen gjorde att släktet Lactobacillus år 2020 istället bestod av 261 stammar.

Enligt forskare var de fenotypiska, ekologiska och genotypiska egenskaperna hos dessa stammar extremt varierande. Detta var ett problem eftersom forskarna ansåg att stammar som historiskt tillhört släktet Lactobacillus var alltför olika från varandra. En grupp experter fick i uppdrag att göra om definitionen för hela släktet Lactobacillus och skapa en mer exakt och systematisk klassificering.

 

Nya släkten

Släktet Lactobacillus blev enkelt uttryckt överbefolkat. Släktmedlemmarna kunde inte enbart identifieras och särskiljas genom utseende och egenskaper. Forskarnas slutsats var att en förändring av hela taxonomin för släktet var nödvändig och nya namn föreslogs.

Forskarna beslutade att begränsa släktet Lactobacillus till endast 35 arter. Övriga arter inom släktet placerades i 23 nya släkten med nya släktnamn.

De nya och gamla släktnamnen är dock snarlika och de förkortade namnen av varje artnamn förblir desamma (L. reuteri förblir L. reuteri)

Lactobacillus släktfoto

 

Limosilactobacillus - Den slemmiga bakterien

Betydelsen av Limosus (latin), slemmig, låter kanske inte så trevlig. Men det slem som produceras av samtliga stammar inom släktet Limosilactobacillus är en substans som kallas exopolysackarider (EPS). Produktionen av EPS kommer från sukros och bidrar till bildandet av en skyddande biofilm i magtarmkanalen. Vissa hälsoeffekter, såsom förstärkt immunsystem och hämmande av patogena bakterier, har kopplats till produktion av EPS.

I dagsläget har 17 arter inom släktet Limosilactobacillus identifierats, BioGaias L. reuteri är en av dessa stammar.

Vad innebär detta?

Vad betyder de här förändringarna för de som använder kosttillskott med probiotika och för de läkare som rekommenderar dessa produkter? I de allra flesta fall ingenting alls.

För konsumenter kommer förändringen att märkas på förpackningens etikett eller i den medföljande produktinformationen. Innehållet i probiotikan är exakt detsamma som tidigare.

Övergången till den nya taxonomin kommer att ta tid, antagligen flera år, innan den är helt färdigt.

För information om specifika probiotika-produkter bör man framöver söka efter kliniska studier med både den tidigare och nya benämningen av släktet.

 

Mer information

Artikeln som beskriver den nya taxonomin publicerades i International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM). Artikeln innehåller en fullständig översikt över alla nya namn samt en länk till ett verktyg där man enkelt kan konvertera gamla namn till nya och vice versa.

För mer information, läs denna artikel på ISAPP Science Blog samt ISAPP:s informationsblad. Om du har frågor, kontakta [email protected].