Spädbarnskolik

Spädbarnskolik diagnostiseras hos upp till 26 procent av alla spädbarn, vilket gör tillståndet till en av de vanligaste orsakerna till besök hos barnläkare och familjeläkare. Kolik är en term som används när ett i övrigt friskt spädbarn skriker och är otröstligt utan synbar förklaring minst tre timmar per dygn, mer än tre dagar under en vecka. Kolik är ovanligt innan barnet är två veckor gammalt och går normalt över när barnet är omkring fyra månader. Orsakerna till kolik är ännu inte helt klarlagda, men forskning pekar mot att tarmfloran kan ha en betydande roll.

Vi rekommenderar inte användning av BioGaia Protectis droppar till för tidigt födda barn.

 

Förstoppning

Upp till 30 procent av alla barn drabbas av förstoppning. 40 procent utvecklar symptom redan under det första levnadsåret och dessa kvarstår ofta under lång tid. Problemen börjar ofta i samband med övergång från bröstmjölk till välling eller när fast föda introduceras. Andra vanliga perioder är vid potträning och skolstart. Många barn med förstoppning har fortsatta problem som tonåringar och vuxna.

Uppstötningar

Uppstötningar, så kallad gastroesofagal reflux, är när maginnehållet kommer tillbaka upp i matstrupen eller munnen. Det kan handla om allt från sura uppstötningar till explosionsartade kräkningar. Frekvensen varierar med ålder, men spädbarn upp till en månads ålder drabbas oftare. Okomplicerad reflux hos ett i övrigt friskt barn är ofta en fråga om magmunnens utveckling och är borta innan barnet är ett år. De flesta spädbarnen är glada och friska även om de ofta har uppstötningar eller kräks.

Magont hos barn

Funktionell buksmärta, det vill säga övergående eller konstant magont som inte har någon medicinsk förklaring, drabbar 10-20 procent av alla skolbarn. Diagnosen är därmed ett av de vanligaste medicinska problemen hos barnläkare. Magsmärtan kan få stor negativ inverkan på barnets liv genom att familjeliv, skola, sport och andra aktiviteter påverkas.

Diarré

Akut gastroenterit är en inflammation i magtarmkanalen. Symptomen är lös eller flytande avföring, med eller utan feber eller kräkningar. Orsaken är ofta virus, varav rotavirus är den vanligaste typen. Vid fem års ålder har i stort sett alla barn haft en rotavirusinfektion. Diarré som biverkan av antibiotika är vanligt. Upp till 40 procent av alla barn som behandlas med bredspektrumantibiotika drabbas, men även vanligt penicillin kan ge magbiverkningar. Förutom diarré kan man bli illamående, kräkas och få gaser och magont. Antibiotika rubbar balansen i tarmfloran och denna störning kan finnas kvar under lång tid.