Medlem av IPA Europa

BioGaia är stolt medlem av International Probiotics Association Europe (IPA Europe). IPA är en unik organisation och plattform för världsledande producenter av kulturer eller livsmedel med probiotika, kosttillskott, näringsämnen och terapeutiska produkter. ipaeurope.org

 

Medlem av SwedenBIO

BioGaia är medlem av SwedenBIO som är den nationella branschorganisationen för life science i Sverige med drygt 250 medlemsföretag inom bioteknik, diagnostik, läkemedel, och medicinteknik. swedenbio.se

 

Medlem av Medicon Valley Alliance

Medicon Valley Alliance är en ideell medlemsorganisation för det dansk-svenska life science-klustret Medicon Valley. Organisationens över 250 medlemmar representerar aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor och inkluderar universitet, sjukhus, life science bolag, regionala myndigheter och tjänsteleverantörer. mva.org

 

Medlem i Svensk Egenvård

BioGaia är medlem i Svensk Egenvård, vilket betyder att vi följer de lagar, direktiv, förordningar och myndighetsföreskrifter som reglerar handeln med egenvårdsprodukter, exempelvis livsmedelslagen, läkemedelslagen och marknadsföringslagen. Att köpa BioGaias produkter är ett tryggt val för din hälsa. svenskegenvard.se

 

Medlem i Effektfullt

Effektfullt verkar för att organisationer från alla sektorer ska stärka sin förmåga att mäta, analysera och synliggöra sina effekter på människor och miljö, samt använda resultaten för att lära och göra ännu större nytta. effektfullt.se