BioGaia rapporterar regelbundet information om vårt arbete till kunder och investerare i vår hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI och via globala rapporteringsplattformar, såsom Carbon Disclosure Project, MSCI och EcoVadis.

Tilldelad guldmedalj – 94:e percentilen

Rank: B –

Rapporterar transparent hållbarhetsdata till Nasdaq

Hållbarhetsrapporting i enligthet med Global Reporting Initiative (GRI)

Åttagit oss ett vetenskapsbaserat klimatmål, att minska utsläppen i linje med Parisavtalets klimatmål

Rank: BBB

Riskpoäng 18,1 (låg risk)