En av världens mest studerade mjölksyrabakterier

BioGaias probiotiska produkter med mjölksyrabakterien Limosilactobacillus reuteri (tidigare kallad Lactobacillus reuteri) hör till de mest vetenskapligt väldokumenterade probiotiska stammarna i världen både avseende effekt och säkerhet. Fram till idag har L. reuteri testats i 258 kliniska studier med totalt 21 000 individer i alla åldrar (dec 2022).

127 av dessa studier har gjorts på barn, från nyfödda upp till 18 år, och 131 studier är gjorda på vuxna. De probiotiska stammar som har använts i de kliniska studierna är L. reuteri Protectis (DSM 17938), L. reuteri Gastrus (ATCC PTA 6475) och L. reuteri Prodentis (ATCC PTA 5289).

Säker för alla åldrar

Kliniska studier har visat att BioGaias probiotiska produkter är säkra för såväl nyfödda, barn och vuxna som för gravida. Inga biverkningar har dokumenterats ens för en daglig dos på 10 miljarder CFU, vilket motsvarar 1 000 gånger den rekommenderade dagliga dosen. BioGaias produkter är också säkra att använda under en lång tid och kan till exempel ges under ett barns hela uppväxt.

Dos och kolonisering

Kliniska studier har visat att 100 miljoner CFU per dag är en effektiv och säker dos av L. reuteri Protectis, både för barn och vuxna. Den rekommenderade dosen av en mjölksyrabakterie beror på vilken bakteriestam produkten innehåller. För vissa bakteriestammar, som till exempel L. reuteri Protectis, behövs bara en förhållandevis låg halt bakterier för att uppnå önskad effekt medan andra stammar kräver en större mängd för att ge effekt.

Tarmslemhinnan som täcker vår magtarmkanal fungerar som en skyddande ”hud” på insidan av kroppen. En av dess uppgifter är att förhindra att det vi äter, och som inte bör tas upp av kroppen, inte heller passerar och till exempel hamnar i blodsystemet, där det inte hör hemma. Tarmslemhinnan har därmed ett mycket viktigt jobb. För att den alltid ska vara välfungerande byts den ut ungefär var fjärde dag.

Ett grundkrav på en probiotisk bakterie är att den ska kolonisera tarmslemhinnan. Med detta menar man att bakterien ska binda till epitelcellerna i tarmslemhinnan, där den har sin probiotiska effekt.

Att L. reuteri binder till vår tarmslemhinna har visats i kliniska studier, men eftersom cellerna i tarmslemhinnan byts ut var fjärde dag försvinner även många L. reuteri-bakterier. Detta innebär att vi måste tillföra L. reuteri regelbundet, gärna dagligen, för att säkerställa en tillräckligt hög halt i mage och tarm.

Läs om upptäckten som blev grunden för BioGaia

 

Limosilactobacillus reuteris ursprung

Den första humanstammen av L. reuteri, L. reuteri DSM 17938 (Protectis), isolerades 1990 av forskaren Ivan Casas från en peruansk kvinnas bröstmjölk. Andra humanstammar som används kommersiellt är L. reuteri ATCC PTA 5289 och ATCC PTA 6475. L. reuteri ATCC PTA 5289 används för munhälsoprodukter och isolerades ursprungligen från saliven från en japansk kvinna med mycket god munhälsa. L. reuteri ATCC PTA 6475 isolerades från bröstmjölk i samband med en klinisk studie i Finland.

Mänskligt ursprung

Alla BioGaias kommersiella stammar är av mänskligt ursprung och koloniserar människan naturligt. Kolonisering av L. reuteri har studerats i hela magtarmkanalen med hjälp av biopsier.

  • Bröstmjölk
  • Magsäck
  • Munhåla
  • Tjocktarm
  • Tunntarm
  • Vagina
  • Avföring
Kolonisering av L. reuteri har studerats i hela magtarmkanalen med hjälp av biopsier.

 

 

L. reuteri genom evolutionen

För ungefär 4 miljarder år sedan uppstod den första livsformen på jorden – bakterier – och än idag dikterar de villkoren för vår existens. Förklaringen till hur de kunnat överleva så ofantligt länge, trots kraftigt skiftande förutsättningar som vulkanutbrott och istider, är deras fantastiska förmåga till anpassning. Forskning kring bakterier och deras betydelse för vår hälsa har formligen exploderat de senaste åren och nya teser och insikter publiceras i ett rasande tempo.

Forskning har visat att L. reuteri är en bakterieart som sedan miljontals år utvecklats tillsammans med sin värd. Genom evolutionen har alltså vissa stammar av L. reuteri anpassat sig till just de specifika förhållanden som finns i den mänskliga magtarmkanalen. Eftersom stammar av L. reuteri har utvecklats i symbios med människan sedan tidernas begynnelse är de anpassade till oss och trivs därmed i vår magtarmkanal. Några av oss har L. reuteri i magtarmkanalen än idag men de flesta har inte tillräckligt höga halter utan bör tillsätta L. reuteri i form av kosttillskott.

L. reuteri har visat positiv effekt i omkring 258 kliniska studier inom flera olika områden, framför allt inom maghälsa (dec 2022).