Produktion genom långsiktiga och nära samarbeten

Optimerad produktionsprocess
BioGaia driver en kontinuerligt optimerad produktionsprocess, med formulering och paketering som bärande delar. Det ger oss en flexibel, effektiv och diversifierad produktionskedja anpassad till marknadens behov.

Fermenteringen av våra probiotiska bakterier sker hos externa partners, där bakterierna frystorkas till pulver. BioGaia har idag två leverantörer som gör fermentering och frystorkning, därefter kontrolleras leveranserna varpå de skickas vidare för produktion. Produktion och förpackning hanteras på olika anläggningar med högkvalitativ produktionskapacitet, bland annat i dotterbolaget BioGaia Productions fabrik i Eslöv. Varuförsörjningen blir på detta sätt mycket flexibel.

Välutvecklade leverantörsnätverk
En viktig del i produktionen är att säkerställa att vi har en balanserad lagerhållning. Genom långsiktiga och nära samarbeten med leverantörerna kan vi kontinuerligt förbättra och anpassa produktion och logistik efter såväl marknadens behov som nya krav på hållbarhet. BioGaia har därför fokuserat mycket på att fortsätta bygga goda relationer med leverantörer.