En av världens mest studerade mjölksyrabakterier

BioGaias probiotiska produkter med mjölksyrabakterien Limosilactobacillus reuteri (tidigare kallad Lactobacillus reuteri)  hör till de mest vetenskapligt väldokumenterade probiotiska stammarna i världen både avseende effekt och säkerhet. Fram till idag har L. reuteri testats i 258 kliniska studier med totalt 21 000 individer i alla åldrar (dec 2022).

127 av dessa studier har gjorts på barn, från nyfödda upp till 18 år, och 131 studier är gjorda på vuxna. De probiotiska stammar som har använts i de kliniska studierna är L. reuteri Protectis (DSM 17938), L. reuteri Gastrus (DSM 17938 & ATCC PTA 6475) och L. reuteri Prodentis (DSM 17938 & ATCC PTA 5289).

Kliniska studier (engelska)

 

BioGaia samarbetar med specialister på drygt 50 olika forskningsinstitutioner och kliniker. Många av forskarna tillhör de främsta inom sina områden. På vuxensidan är drygt hälften av de pågående studierna initierade av BioGaia och följs av BioGaias prövningsledare. Omkring 25 procent av studierna är initierade och genomförs av oberoende forskare. Förutom att BioGaia vill se forskarens curriculum vitae, studieupplägg samt kräver etiskt godkännande för studierna har BioGaia inget inflytande på dessa studier. Resterande studier på vuxna är initierade och drivs av någon av BioGaias partners. På barnsidan är majoriteten av de kliniska prövningarna antingen initierade av BioGaia eller initierade och genomförda av oberoende forskare. Omkring 20 procent av studierna på barn är initierade och drivs av BioGaias partners.