Antibiotika
Läkemedel som dödar eller hämmar tillväxten av bakterier.

Divertikulit
Inflammation i tarmfickor. Tarmfickor är utbuktningar i tjocktarmsväggen.

Helicobacter pylori
Mycket vanligt förekommande bakterie hos stora delar av jordens befolkning. Trivs i magsäcken och kan bland annat orsaka magsår och magsäckscancer.

Klinisk forskning
Med detta avser BioGaia forskning på människor.

Laktobaciller Mjölksyrabakterier
Ett samlingsnamn för en grupp mikroorganismer som finns naturligt i olika matvaror som till exempel yoghurt, oliver och syrade grönsaker. Förr i tiden fick vi i oss mycket mjölksyrabakterier, men i dag är vår kost fattig på dessa nyttiga bakterier. Vissa mjölksyrabakterier finns även i människans normala tarmflora. Det är stor skillnad mellan olika mjölksyrabakterier. De har olika egenskaper och kan därmed ge olika effekt när man intar dem. Det finns ett stort antal olika mjölksyrabakterier, till exempel Lactobacillus reuteri och Lactobacillus acidophilus.

Limosilactobacillus reuteri (L. reuteri)
Art inom släktet Limosilactobacillus. De allra flesta av BioGaias probiotiska mjölksyrabakterier är olika stammar av Limosilactobacillus reuteri, till exempel Limosilactobacillus reuteri Protectis. Limosilactobacillus reuteri hette tidigare Lactobacillus reuteri. Namnet ändrades i samband med ett taxonomiarbete 2020 då ett stort antal arter fick nya namn.

Membranvesiklar
Blåsor (vesiklar) som bildas från cellers membran och som möjliggör att ämnen kan transporteras ut och in i en cell.

Parodontal sjukdom
Ett samlingsnamn för tillstånd som påverkar tandens fäste, till exempel gingivit och parodontit.

Postbiotika
Är icke levande mikroorganismer eller ämnen som dessa bildat som bidrar med hälsofördelar till sin värd.

Prebiotika
Mat för nyttiga bakterier som lever i vår mag- och tarmkanal. Prebiotika är ofta kostfiber.

Probiotika
Levande mikroorganismer som, när de intas i adekvata mängder, ger en gynnsam hälsoeffekt.

Resistenta bakterier
Bakterier som blivit motståndskraftiga (resistenta) mot en eller flera sorters antibiotika.