BioGaia AB: Delårsredogörelse tredje kvartalet januari – september 2022

TREDJE KVARTALET 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 257,7 (173,8) miljoner kronor, en ökning med 83,9 miljoner kronor, 48 % (exklusive valutaeffekter 33 %) varav förvärvet av Nutraceutics stod för en ökning med 20,8 miljoner kronor (12 %). Den organiska tillväxten var 21 %.
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 205,7 (130,8) miljoner kronor, en ökning med 57 % (exklusive valutaeffekter 41 %).
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 50,5 (42,1) miljoner kronor, en ökning med 20 % (exklusive valutaeffekter 7 %).
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 92,0 (60,7) miljoner kronor, en ökning med 31,4 miljoner kronor (52 %), varav förvärvet av Nutraceutics stod för en ökning med 24,2 miljoner kronor (40 %). I rörelsekostnaderna ingick dels kostnader för utvärdering av förvärvsobjekt om 0,0 (0,1) miljoner kronor.
 • Rörelseresultatet ökade med 40 % till 93,7 (67,2) miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 36 % (39 %).
 • Resultat efter skatt uppgick till 79,5 (52,8) miljoner kronor, en ökning med 50 %.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,79 (0,52) kronor före och efter utspädning[2].
 • Kassaflödet uppgick till 37,3 (55,6) miljoner kronor.
 • Likvida medel uppgick den 30 september 2022 till 1 402,4 (1 529,7 per 30 september 2021) miljoner kronor.


Väsentliga händelser tredje kvartalet 2022

Den 14 juli meddelade BioGaia att resultatet för andra kvartalet översteg marknadens förväntningar.

Den 29 augusti meddelade BioGaia att man tillsammans med dotterbolaget MetaboGen, byggt en pilotanläggning, i Eslöv som hanterar tillverkning av bakterier med olika krav under fermentering, både traditionella laktobaciller och nya, extremt syrekänsliga stammar.

Den 22 september meddelade BioGaia att BioGaia och Skinome tillsammans har arbetat med forskning och utveckling av en produkt med levande bakterier som kan förbättra hudhälsan på ett naturligt sätt genom att stödja hudens mikrobiom.
 

JANUARI – SEPTEMBER  2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 829,7 (578,9) miljoner kronor, en ökning med 250,7 miljoner kronor 43 % (exklusive valutaeffekter 32 %) varav förvärvet av Nutraceutics stod för en ökning med 50,2 miljoner kronor (9 %). Den organiska tillväxten var 24 %.
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 661,0 (453,6) miljoner kronor, en ökning med 46 % (exklusive valutaeffekter 34 %).
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 165,5 (121,7) miljoner kronor, en ökning med 36 % (exklusive valutaeffekter 26 %).
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 303,6 (223,2) miljoner kronor, en ökning med 80,3 miljoner kronor (36 %), varav förvärvet av Nutraceutics stod för en ökning med 67,6 miljoner kronor (30 %). I rörelsekostnaderna ingick dels kostnader för utvärdering av förvärvsobjekt om 1,1 (2,6) miljoner kronor, dels kostnader för omstrukturering (rörande personal) om 3,9 (2,4) miljoner kronor samt återföring av tidigare gjord nedskrivning av nyttjanderättstillgång kopplat till hyreskontrakt för lokaler om -1,7 (5,1) miljoner kronor. Exklusive dessa poster uppgick rörelsekostnaderna till 300,3 (213,2) miljoner kronor, en ökning med 41 %.
 • Rörelseresultatet ökade med 45 % till 290,3 (200,6) miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 35 % (35 %).
 • Resultat efter skatt uppgick till 234,3 (158,0) miljoner kronor, en ökning med 48 %.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,32 (1,56) kronor före och efter utspädning[2].
 • Kassaflödet uppgick till -101,8 (56,7) miljoner kronor.
   

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång

Den 17 oktober meddelade BioGaia att resultatet för tredje kvartalet översteg marknadens förväntningar.
 

[2] Med anledning av aktiespliten 5:1, som genomfördes i maj 2022, har historiska nyckeltal som baseras på antal aktier räknats om.
 

VD HAR ORDET

Det är glädjande att presentera ännu ett starkt kvartal, som blir det femte kvartalet i rad med tvåsiffrig tillväxt. BioGaia ökar nettoomsättningen med 48 procent jämfört med samma kvartal året innan och rörelsemarginalen uppgår till 36 procent. Barnsegmentet ökade med 57 procent och vuxensegmentet med 20 procent.  Detta trots en osäker omvärldsbild, driven av hög inflation och geopolitisk oro. Våra Protectis droppar för spädbarn mot kolik kommer sannolikt att fortsätta att efterfrågas starkt oavsett konjunktur medan våra produkter i vuxen segmentet för välmående kan möjligen påverkas av ekonomiskt tuffare tider.

I vårt marknadsområde Americas ser vi att inflationen börjar påverka köpkraften i USA. Det berör främst försäljningen av våra produkter i detaljhandeln, medan försäljningen via e-handel framförallt på Amazon, men också Targets och Walmarts e-handelsförsäljnjng ökar. Efter sommarsemestern, när barn och vuxna återgick till vardagen, såg vi en ökad efterfråga på våra produkter för bättre immunförsvar och munhälsa. I Kanada, där vi snart lanserar i egen regi, pågår ett omfattande arbete för att säkerställa att vi nyttjar värdefulla synergier med vår USA-verksamhet. I Latinamerika, ser vi en mycket god tillväxt tack vare Brasilien, Peru, Chile och Costa Rica som alla visar tresiffriga försäljningsökningar. Här lanserade vi Gastrus, vår produkt för svårare magproblem, som fick ett bra mottagande bland gastroenterologer.

I EMEA presterar Frankrike, Italien och Spanien över förväntan. För att öka kännedomen om BioGaia i Storbritannien, som är en viktig och relativt ny marknad för oss, har vi bland annat en pågående digital marknadsföringskampanj med landets största föräldrasajt Mumsnet. Samtidigt fortsätter vi att satsa på medicinsk marknadsföring genom att bland annat medverka på PPPP-kongressen (probiotika, prebiotika och postbiotika inom pediatrik) med syfte att fortsätta bygga viktiga relationer inom hälsoprofessionen. I Sverige lanserar vi lagom till förkylningsperioden Pharax, som stärker immunförsvaret och främjar barns övre luftvägar, I Finland ökar vi närvaron på apotekskedjor samtidigt som vi vunnit en sjukhusupphandling för våra Protectis-droppar.  

APAC visar tvåsiffrig försäljningsökning i Kina trots pågående Covid-restriktioner. Höga infektionstal i Japan hindrar besök till tandläkaren som vanligtvis är en stark försäljningskanal för oss. I stället ser vi i båda länderna ökad försäljning via e-handel som ett resultat av en framgångsrik digital marknadsföringen via sociala plattformar. I Sydkorea och Vietnam har vi tresiffrig tillväxt också tack vare digital närvaro.

Som en del av vår strategi att ha kontroll på hela vår värdekedja har vi startat en pilot-fermentationsanläggning där vi bland annat testar tillverkning av bakterier som tillhör extremt syrekänsliga arter.

Med ännu ett starkt kvartal i ryggen känner vi oss väl rustade att ta oss igenom den mycket osäkra tid som ligger framför oss. Vi fortsätter vår prioriterade strategi att selektivt öka vår marknadsföring till konsument.

Människor kommer alltid prioritera en god hälsa och vår framtidstro består. Tillsammans skapar vi en innovativ arbetsplats där medarbetare känner entusiasm och arbetar gentemot samma vision: att bli det mest pålitliga probiotika-varumärket i världen.

Isabelle Ducellier
Verkställande direktör BioGaia
21 oktober 2022
 

Telefonkonferens:
Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i telefonkonferens angående delårsredogörelsen som kommer att hållas idag 21 oktober 2022 kl. 09:30 CEST med vd Isabelle Ducellier och finansdirektör Alexander Kotsinas. Mer information om telefonkonferensen finns här: https://financialhearings.com/event/43470

Följ oss:
Prenumerera på BioGaias pressmeddelanden här
LinkedIn här

Kontaktpersoner:
Alexander Kotsinas, Finansdirektör
Epost: [email protected]
Telefon: +46 (0) 735 00 11 11

Mikaela Idermark Stern, Kommunikationschef
Epost: [email protected]
Telefon: +46 (0) 730 95 61 50

Om BioGaia
BioGaia är ett svenskt världsledande probiotikaföretag som legat i frontlinjen inom mikrobiomforskningen i mer än 30 år. BioGaia utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Hittills har över 200 artiklar om kliniska studier med BioGaias probiotiska stammar publicerats. Produkterna säljs av nutritions- och läkemedelsbolag i drygt 100 länder. Moderbolaget BioGaia AB:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. biogaia.com

Denna information är sådan som BioGaia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2022 kl. 08:00 CEST.

Attached documents