BioGaias resultat för andra kvartalet överstiger marknadens förväntningar

(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år)

BioGaias försäljning har under det andra kvartalet 2022 påverkats positivt av en ökande efterfrågan i framförallt Europa.

För andra kvartalet beräknas försäljningen preliminärt uppgå till cirka 288 (203) miljoner kronor, en ökning med 42%. Rörelseresultatet för andra kvartalet beräknas preliminärt uppgå till cirka 101 (69) miljoner kronor, en ökning med 46%.

BioGaia publicerar delårsredogörelsen för kvartal två fredagen den 22 juli 2022 kl. 08:00 med efterföljande telefonkonferens kl 09:30.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
01.07.2022 BioGaia lanserar produkt för att främja luftvägshälsa hos barn
08.06.2022 BioGaia tecknar exklusivt avtal i Sydkorea för sortimentet inom maghälsa för spädbarn
31.05.2021 Förändrat antal aktier och röster i BioGaia AB (publ)


Denna information är sådan som BioGaia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-14 08:00 CET.