MetaboGen och BioGaia startar pilotanläggning för nya bakteriestammar

BioGaia utvecklar probiotiska produkter och utökar sin produktportfölj med nya bakteriestammar tillsammans med det helägda dotterbolaget MetaboGen. För att ta nya stammar genom klinisk utveckling och mot lansering, öppnar man nu en pilotanläggning för fermentation i Eslöv.

Utveckling av nästa generations probiotiska produkter innebär i många fall ett behov av särskilda förhållanden och nya tekniska lösningar. För att möta dessa krav har BioGaia, tillsammans med dotterbolaget MetaboGen, byggt en pilotanläggning, i Eslöv. Anläggningen hanterar tillverkning av bakterier med olika krav under fermentering, både traditionella laktobaciller och nya, extremt syrekänsliga stammar.

Den automatiserade och specialiserade pilotanläggningen skall användas till kontrollerad tillverkning av produkter till kliniska studier, processutveckling samt tillverkning för lansering av nya produkter. Tillsammans med kapaciteten hos BioGaia Production ger anläggningen BioGaia kontroll över hela utvecklingsprocessen, från tidig fas till egen tillverkning i pilotskala.

”För ett bolag vars kärna är kliniskt testad probiotika av högsta kvalitet, så är förhoppningen att den nya tekniken bidrar till att BioGaia fortsätter att ligga i framkant avseende nya produktformuleringar”, säger BioGaias vd och koncernchef Isabelle Ducellier.

”Pilotanläggningen ger oss fantastiska möjligheter att utveckla och producera våra nya produkter under de speciella förhållanden som stammarna kräver. Jag ser med stor förväntan fram emot en ny fas där vi tar ett stort steg mot kommersiell tillverkning av nya produkter”, säger MetaboGens vd, Sara Malcus.

Om MetaboGen

MetaboGen är ett helägt dotterbolag som bedriver forskning och produktutveckling med fokus på mikrobiomet och dess möjligheter att utgöra nästa generations probiotiska produkter. Läs mer på metabogen.se.

För mer information kontakta

Mikaela Idermark Stern, Kommunikationschef, BioGaia, mobil +46 (0) 702 08 48 10, mejl [email protected]

Senaste pressmeddelandena från BioGaia

2022-07-22            BioGaia AB Delårsredogörelse – januari – juni 2022

2022-07-14            BioGaias resultat för andra kvartalet överstiger marknadens förväntningar

2022-07-01            BioGaia lanserar produkt för att främja luftvägshälsa hos barn

BioGaia är ett svenskt världsledande probiotikaföretag som legat i frontlinjen inom mikrobiomforskningen i mer än 30 år. BioGaia utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Hittills har över 200 artiklar om kliniska studier med BioGaias probiotiska stammar publicerats. Produkterna säljs av nutritions- och läkemedelsbolag i drygt 100 länder. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. biogaia.se­­